Preview Mode Links will not work in preview mode

NA ROVINU|aktuality.sk


Sep 17, 2018

V diskusii NA ROVINU tvrdí, že extrémne nízke úroky tu nebudú navždy. Ľuďom s vysokými dlhmi hrozí, že im môžu skokovo narásť úroky a následne aj mesačné splátky z ich hypoték. Platí to aj v prípade, že úroky sa vrátia len na svoju normálnu, trhovú úroveň, ktorá bude vyššia ako dnešné umelo znížené úrokové sadzby. 

Ľudia by podľa neho mali byť pri zadlžovaní opatrní, okrem čo najrýchlejšieho splácania hypoték by si mali vytvárať finančné rezervy, ktoré by im pomohli zvládať horšie časy. 

Finančný systém nepovažuje za krízový, platí však, že je nestabilný. Rastúce dlhy štátov, bánk, firiem a domácností raz bude treba splatiť – a pri návrate úrokov na prirodzenú trhovú úroveň to môže byť pre mnohé krajiny (ale aj rodiny) neúnosný problém. 

Karpiš tvrdí, že problémy s dlhmi majú nielen slabšie krajiny ako Grécko, ale aj Taliansko či Francúzsko. Ak budú ďalej odmietať úsporný režim a ak budú porušovať pravidlá eurozóny, menová únia bude opäť pod tlakom.